Cesja leasingu – na czym polega?

Cesja leasingu – na czym polega?

Cesja, czyli przejęcie, oddanie czy przepisanie leasingu jest formą zbycia wyleasingowanego samochodu wraz z umową leasingu. Wtedy umowa leasingowa przenoszona jest na nowego leasingobiorcę. Sprawdź najważniejsze informacje dotyczące cesji leasingu!

 Czym jest cesja?

Cesja, od łacińskiego cessio, co tłumaczone jest jako „dobrowolne ustąpienie”, jest rodzajem przeniesienia wierzytelności z wierzyciela pierwotnego na nowego. Inaczej cesja określana jest też jako przelew. 

W cesji uczestniczą dwie strony:

 • pierwotny wierzyciel, czyli osoba zbywająca, nazywana cedentem
 • nowy wierzyciel, czyli osoba nabywająca, nazywana cesjonariuszem 

Do cesji dochodzi na podstawie umowy, jaka zawierana jest pomiędzy powyższymi stronami. Umowa ta powinna być zawarta w formie pisemnej dla celów dowodowych. 

Co ważne, w ramach cesji dochodzi tylko do zmiany wierzyciela, natomiast nie zmienia się sama wierzytelność. 

W polskim prawie cesja regulowana jest odpowiednimi przepisami Kodeksu cywilnego, a dokładnie artykułami 509-517. 

Co to jest cesja leasingu?

Leasing jest obecnie popularną wśród przedsiębiorców metodą finansowania, która używana jest przede wszystkim w przypadku samochodów. W ramach umowy leasingowej leasingodawca oddaje do użytkowania leasingobiorcy wybrany przez niego samochód opłacany w formie rat leasingowych. 

Zdarza się jednak, że z określonych przyczyn leasingobiorca nie chce dalej korzystać z leasingu. Wtedy może zerwać umowę, co jednak wiąże się zwykle z dodatkowymi kosztami, albo może też skorzystać z cesji leasingu. 

Cesja leasingu jest rodzajem cesji, w której wierzytelnością jest leasingowany samochód wraz z umową leasingową. Pozwala ona wtedy leasingobiorcy dotychczasowemu na uniknięcie konsekwencji zerwania umowy leasingowej, a nowemu leasingobiorcy daje szansę na korzystanie z pojazdu na dogodnych warunkach. 

Kiedy skorzystać z przejęcia leasingu?

Przejęcie leasingu może być efektem:

 • trudnej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
 • chęci skorzystania z umowy leasingowej na innych warunkach
 • chęci zamiany wyleasingowanego na nowszy sprzęt przed zakończeniem umowy
 • braku chęci wykupienia samochodu po zakończeniu umowy
 • przekształceń powadzonych w firmie
 • redukowania liczby niepotrzebnego sprzętu w przedsiębiorstwie 

Cesja leasingu – jak przebiega?

Aby przeprowadzić cesję leasingu, konieczne jest w pierwszej kolejności znalezienie osoby zainteresowanej przejęciem pojazdu wraz z umową leasingową. Najczęściej przedsiębiorca wystawia wtedy ogłoszenie – można zrobić to w popularnych serwisach ogłoszeniowych online. 

Największe szanse na znalezienie zainteresowanych cesją mają ci przedsiębiorcy, którzy oferują atrakcyjne pojazdy i sygnowali umowę na korzystnych warunkach, a do jej końca zostało mało czasu. 

Aby doszło do zmiany leasingobiorcy, konieczne jest też powiadomienie o tym firmy leasingowej. Może ona wtedy dokładnie zaprezentować całą procedurę i wskazać na warunki, jakie należy spełnić, by z niej skorzystać. 

Podstawowe warunki procedury cesji leasingu:

 • leasingodawca nie może mieć zaległości w stosunku do firmy leasingowej
 • firma leasingowa musi pozytywne zweryfikować nowego leasingobiorcę – konieczne jest złożenie wniosku i dokumentów firmowych
 • nowy leasingobiorca musi zapłacić opłatę za umowę cesji firmie leasingowej – jej wysokość można najczęściej znaleźć w tabeli opłat i prowizji 

Warto pamiętać o tym, że skorzystanie z cesji może wymagać także zapłaty odstępnego obecnemu leasingobiorcy. Dla nowego leasingobiorcy może być to koszt podatkowy – otrzymuje on z tego tytułu fakturę VAT. 

Cesja leasingu – skutki

Na skutek cesji leasingu dotychczasowy leasingobiorca przekazuje przedmiot leasingu, czyli samochód wraz z umową leasingu do nowego leasingobiorcy. Wtedy nie ma on już prawa do pojazdu i nie musi spłacać rat leasingowych. Nie musi on także płacić kar umownych za zerwanie umowy leasingowej. 

Nowy leasingobiorca otrzymuje pojazd wraz z umową. Wraz z nią ma on także prawo do rozliczana leasingu na dotychczasowych zasadach jak poprzedni leasingobiorca, między innymi może wliczać w koszty raty leasingowe oraz korzystać z odpisywania podatku VAT.