Polityka prywatności

 1. Dane Administratora Danych Osobowych

  Uprzejmie informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych jest:

  Kingsman sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Geodezyjnej 82/2, 03-290 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000507613 posługująca się numerem NIP: 5213670885, kontakt z Administratorem — adres e-mail: office@kingsmanfinance.pl, telefon: +48 571 441 232, zwana dalej „Administratorem”;

  Administrator udostępnia serwis internetowy dostępny pod adresem www.kingsmanfinance.pl (zwany dalej: „Serwisem”) i nim zarządza.

 2. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych użytkowników korzystających z Serwisu

  Cel przetwarzania

  Zakres danych

  Podstawa prawna

  Kontakt z Tobą

  • imię i nazwisko, jeśli zostały podane;

  • adres e-mail;

  • numer telefonu;

  • dane o sprawie, w której się kontaktujesz.

  Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala nam na realizację naszego uzasadnionego interesu, jaki w tym wypadku stanowi zapewnienie sprawnej i efektywnej komunikacji między Administratorem Danych Osobowych a Użytkownikami.

  Składanie zapytań o produkty

  • imię i nazwisko, jeśli zostały podane;

  • adres e-mail;

  • numer telefonu;

  • przedmiot wniosku;

  • suma wnioskowanej gotówki

  Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala nam na przetwarzanie danych osobowych w celu zawarcia lub wykonania umowy z Tobą.

  Otrzymywanie informacji handlowej i informacji marketingowych

  • adres e-mail

  Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody (zgodę wyrażasz podczas zapisywania się na newsletter za pomocą strony internetowej).

  Cel analityczny

  • data i godzina odwiedzin strony,

  • rodzaj systemu operacyjnego,

  • adres IP,

  • rodzaj przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony,

  • czas spędzony na stronie,

  • odwiedzone podstrony, ścieżki nawigacji w witrynie i źródła odesłań.

  Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Administratora jest poznanie aktywności użytkowników w Serwisie).

  Wykorzystanie cookies

  • informacje gromadzone za pomocą plików cookies.

  Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody (przy pierwszym wejściu na stronę internetową pojawia się zapytanie o zgodę na wykorzystanie cookies).

  Rekrutacja pracowników i współpracowników

  • dane identyfikacyjne;

  • dane adresowe;

  • telefon;

  • adres e-mail;

  • wykształcenie;

  • zainteresowania;

  • umiejętności;

  • przebieg zatrudnienia;

  Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO w zw. z art. 22 kodeksu pracy oraz art. 6 ust 1 lit. a RODO (pracownicy) albo art. 6 ust. 1 lit. b RODO (współpracownicy), art. 6 ust. 1 lit. f RODO, art. 6 ust. 1 lit. a RODO (w stosunku do danych pozyskanych ze źródeł powszechnie dostępnych).

  Wypełnienie obowiązków z zakresu ochrony danych osobowych

  • imię i nazwisko, jeżeli zostały podane;

  • adres e-mail;

  • numer telefonu;

  • adres IP;

  • historia korzystania z Serwisu.

  Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest po pierwsze, art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora Danych Osobowych z obowiązków wynikających z prawa; po drugie, art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Administratora jest posiadanie wiedzy na temat osób, które np. realizują swoje uprawnienia wynikające z RODO).

  Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami

  • imię i nazwisko;

  • wszelkie dane przekazane w danym celu za pośrednictwem Serwisu.

  Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Administratora jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą ustalić, dochodzić lub bronić się przed roszczeniami Użytkowników i osób trzecich).

  Cel archiwalny i dowodowy

  • imię i nazwisko;

  • wszelkie dane przekazane w danym celu za pośrednictwem Serwisu;

  • historia korzystania z Serwisu.

  Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Administratora jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą dowieść faktów związanych z korzystaniem z Serwisu).

 3. Cookies

  • Administrator w ramach Serwisu, podobnie jak inne podmioty, wykorzystuje tzw. cookies, czyli krótkie informacje tekstowe zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie lub innym urządzeniu, z którego korzystasz. Mogą być one odczytywane przez system Administratora, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy (np. Google’a, Facebooka).

  • Cookies spełniają bardzo wiele funkcji w ramach Serwisu, najczęściej przydatnych, które postaramy się opisać poniżej (jeżeli informacje są niewystarczające, prosimy o kontakt):

   • zapewnianie bezpieczeństwa — służą do ochrony danych osobowych Użytkownika przed dostępem osób nieupoważnionych;

   • wpływ na procesy i wydajność korzystania z Serwisu — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby Serwis sprawnie działał i aby można było korzystać z funkcji w nim dostępnych, co jest możliwe między innymi dzięki zapamiętywaniu ustawień pomiędzy kolejnymi odwiedzinami w ramach Serwisu. Dzięki nim można zatem sprawnie poruszać się w ramach Serwisu i poszczególnych podstronach.

   • stan sesji — w plikach cookies zapisywane są informacje o tym, jak odwiedzający korzystają z Serwisu, np. które podstrony najczęściej wyświetlają. Umożliwiają również identyfikację błędów wyświetlanych na niektórych podstronach. Pliki cookies służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają zatem ulepszać dostępne usługi i zwiększać komfort korzystania z Serwisu;

   • tworzenie statystyk — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby przeanalizować, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu (jak wielu otwiera Serwis, jak długo na nim pozostają, które treści wzbudzają największe zainteresowanie etc.). Dzięki temu można stale ją ulepszać i dostosowywać działanie do preferencji użytkowników. W celu śledzenia aktywności i tworzenia statystyk wykorzystujemy narzędzia Google’a, takie jak Google Analytics, o czym mowa jest szerzej w pkt IV.

  • Twoja przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w Twoim urządzeniu, dlatego przy pierwszej wizycie prosimy o wyrażenie zgody na użycie cookies. Jeżeli jednak nie życzysz sobie wykorzystania cookies przy korzystaniu z Serwisu, można zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej — całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili.

  • Szanując autonomię wszystkich osób korzystających z Serwisu, czujemy się jednak w obowiązku uprzedzić, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować dość poważne trudności w korzystaniu z Serwisu, np. w postaci dłuższego okresu ładowania się Serwisu, ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności etc.

 4. Badanie aktywności użytkowników Serwisu

  • Administrator, w celach analitycznych, a także polepszania jakości świadczonych usług, używa narzędzi informatycznych, które są dostarczane przez zewnętrznych dostawców, w związku z czym wykorzystuje następujące narzędzia:

   • Google Analytics — w celu zbierania danych o użytkownikach odwiedzających Serwis;

  • Korzystanie z powyższych narzędzi odbywa się za Twoją zgodą, wyrażaną przy pierwszym wejściu na stronę Serwisu.

  • Dane zebrane w związku z korzystaniem z powyższych narzędzi służą m.in. do monitorowania aktywności użytkowników w serwisie, określenia grup docelowych odbiorców reklam czy mierzenia efektywności reklamy. Dzięki tym narzędziom użytkownicy mogą m.in. oglądać spersonalizowane reklamy.

  • W ramach Serwisu używamy również wtyczek związanych z mediami społecznościowymi (Facebook, Instagram).

  • Dane zebrane w związku z wtyczką Facebook Pixel są anonimowe. Informujemy jednak, że Facebook może łączyć informacje zgromadzone w Serwisie z innymi informacjami o Tobie zebranymi w związku z korzystaniem z Facebooka i wykorzystywać tak zebrane informacje do celów marketingowych (więcej informacji: https://www.facebook.com/privacy/explanation). Administrator nie ma wpływu na takie ewentualne działania Facebooka.

  • Jeżeli uważasz, że nie powinniśmy przetwarzać Twoich danych osobowych za pomocą wymienionych narzędzi, w każdej chwili możesz cofnąć wyrażoną zgodę oraz zablokować gromadzenie danych na ich potrzeby.

  • Aby zablokować działalnie Google Analytics, należy pobrać i zainstalować odpowiedni dodatek do przeglądarki, który jest dostępny pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl&fbclid=IwAR3H667DTSlA7u3Q7M4oVGr2aXiecyE6lE9bCdTJEKJv1-sByqjuU5c6aU.

  • W każdej chwili możesz ponownie przywrócić działanie wskazanych narzędzi przez ponowne wyrażenie zgody.

 5. Prawo wycofania zgody

  • Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili możesz tę zgodę cofnąć — wedle własnego uznania.

  • Jeżeli chciałbyś/chciałabyś cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu wystarczy wysłać maila bezpośrednio Spółce na adres office@kingsmanfinance.pl.

  • Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody mamy prawo przetwarzać Twoje dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

 6. Wymóg podania danych osobowych

  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Twojej decyzji. Jednakże podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Twoje oczekiwania w zakresie korzystania z Serwisu.

  • Jeżeli wypełniasz formularz z zapytaniem o produkty, podanie Twoich danych jest konieczne, aby udzielić Ci informacji na temat naszych produktów.

  • Jeżeli kontaktujesz się z nami w jakiejkolwiek sprawie związanej z Serwisem lub usługami, które świadczymy, podanie Twoich danych kontaktowych może być konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi na zadane pytanie.

  • Jeżeli zamierzasz ubiegać się o stanowisko pracy, którego dotyczy oferta pracy, podanie takich danych osobowych, jak Twoje imię i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, ewentualnie informacje o wykształceniu, kwalifikacjach o dotychczasowym zatrudnieniu jest niezbędne, byś mógł/mogła brać udział w rekrutacji — bez tych danych udział w rekrutacji może okazać się niemożliwe. Pozostałe dane możesz podać z własnej inicjatywy, ponieważ ich nie wymagamy. 

  • Jeżeli wymóg podania Twoich danych wynika z przepisów prawa — podanie danych jest Twoim obowiązkiem.

 7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

  Twoje dane nie są przez nas wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, które mogłyby mieć wpływ na Twoją sytuację prawną lub wywoływać w stosunku do Ciebie inne podobnie doniosłe skutki.

 8. Odbiorcy danych osobowych

  • Jak większość przedsiębiorców, w swojej działalności korzystamy z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych. W związku z powyższym, w razie potrzeby, możemy przekazać Twoje dane naszym podwykonawcom, firmie hostingowej, firmie zajmującej się mailingiem, ubezpieczycielom, prawnikom, właścicielom mediów społecznościowych, dostawcom usług IT oraz oprogramowania oraz innym podmiotom, których towary lub usługi są nam niezbędne do realizacji naszej działalności, w tym w ramach Serwisu.

  • Oprócz tego może się zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Twoje dane osobowe również innym podmiotom, czy to publicznym czy prywatnym. Dlatego niezmiernie trudno nam przewidzieć, kto może zgłosić się z żądaniem udostępnienia danych osobowych. Niemniej ze swojej strony zapewniamy, że każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych analizujemy bardzo starannie i bardzo wnikliwie, aby niechcący nie przekazać informacji osobie nieuprawnionej.

 9. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

  • Jak większość przedsiębiorców, korzystamy z różnych popularnych usług i technologii, oferowanych przez takie podmioty, jak Microsoft, Facebook czy Google. Firmy te mają siedziby poza Unią Europejską, a zatem w świetle przepisów RODO są traktowane jako państwa trzecie.

  • RODO wprowadza pewne ograniczenia w przekazywaniu danych osobowych do państw trzecich, ponieważ skoro co do zasady nie stosuje się tam przepisów europejskich, ochrona danych osobowych obywateli Unii Europejskiej może okazać się niewystarczająca. Dlatego też każdy administrator danych osobowych ma obowiązek ustalić podstawę prawną takiego przekazywania.

  • Ze swojej strony zapewniamy, że przy korzystaniu z usług i technologii przekazujemy dane osobowe wyłącznie podmiotom ze Stanów Zjednoczonych i wyłącznie takim, które spełniają wymogi RODO w zakresie przekazywania danych do państwa trzeciego. Przekazywanie danych osobowych zasadniczo odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych, które zostały przyjęte przez Komisję Europejską i są wykorzystywane w działalności wymienionych podmiotów.

  • W każdej chwili udzielimy Ci dodatkowych wyjaśnień odnośnie przekazywania danych osobowych, w szczególności, gdy kwestia ta budzi Twój niepokój.

 10. Okres przetwarzania danych osobowych

  • Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie przetwarzamy Twoich danych osobowych „w nieskończoność”, lecz przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Twoje dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.

  • Odnośnie poszczególnych okresów przetwarzania danych osobowych, uprzejmie informujemy, że dane osobowe przetwarzamy przez okres:

   • korzystania z Serwisu — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu skorzystania z funkcjonalności Serwisu;

   • rozpatrywania zapytania o produkt oraz 12 miesięcy po jego otrzymaniu — w odniesieniu do danych osobowych, które wiążą się z przesyłaniem zapytań bez zawarcia umowy;

   • 3 lat lub 6 lat + 1 rok — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; wybór 3 lub 6 lat zależy od tego, czy obie strony są przedsiębiorcami czy nie;

   • przez okres 6 miesięcy — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na potrzeby rekrutacji; jeżeli wyrazisz zgodę na udział w kolejnych rekrutacjach, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe maksymalnie przez 2 lata;

   • do czasu skutecznego cofnięcia zgody — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie Twojej zgody;

   • do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych;

   • do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów administrowania stroną internetową.

  • Okresy w latach liczymy od końca roku, w którym rozpoczęliśmy przetwarzanie danych osobowych, aby usprawnić proces usuwania lub niszczenia danych osobowych. Odrębne liczenie terminu dla każdej usługi wiązałoby się z istotnymi trudnościami organizacyjnymi i technicznymi, jak również znaczącym nakładem finansowym, dlatego ustanowienie jednej daty usuwania lub niszczenia danych osobowych pozwala nam sprawniej zarządzać tych procesem.

  • Oczywiście, w przypadku np. skorzystania przez Ciebie z prawa do zapomnienia, wydania określonej decyzji administracyjnej czy wymogu wynikającego wprost z przepisu prawa usunięcie danych osobowych może nastąpić w szybszym terminie niż wynikając z ust. 2. Każda taka sytuacja jest rozpatrywana indywidualnie przez Administratora Danych Osobowych.

  • Dodatkowy rok związany z przetwarzaniem danych osobowych zebranych na potrzeby wykonania umowy jest podyktowany tym, że hipotetycznie możesz zgłosić roszczenie na chwilę przed upływem terminu przedawnienia, żądanie może zostać doręczone z istotnym opóźnieniem lub możesz błędnie określić termin przedawnienia swojego roszczenia.

 11. Uprawnienia podmiotów danych

  • Uprzejmie informujemy, że przysługuje Ci prawo do:

   • dostępu do swoich danych osobowych;

   • sprostowania danych osobowych;

   • usunięcia danych osobowych;

   • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

   • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

   • przenoszenia danych osobowych.

  • Szanujemy Twoje prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych i staramy się ułatwiać ich realizację w najwyższym możliwym stopniu.

  • Wskazujemy, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić Ci ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.

  • Odnośnie prawa do wniesienia sprzeciwu wyjaśniamy, że w każdej chwili przysługuje Ci prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych w związku z Twoją szczególną sytuacją. Musisz jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażemy, że:

   • istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Twoich interesów, praw i wolności lub

   • istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

  • Zaprzestanie korzystania z Serwisu, cofnięcie zgody, zgłoszenie sprzeciwu czy żądania natychmiastowego usunięcia danych osobowych nie powoduje automatycznie, że od tej chwili przestaniemy przetwarzać wszystkie Twoje dane osobowe, we wszystkich celach, do jakich je zbieraliśmy. Może się bowiem okazać, że o ile zaprzestaniemy przetwarzać Twoje dane osobowe w jednym celu, możemy kontynuować ich przetwarzanie w pozostałych celach, jakie przedstawiliśmy Ci w pkt II.

 12. Prawo do wniesienia skargi

  Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 13. Postanowienia końcowe

  • W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.

  • O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności zostaniesz powiadomiony/powiadomiona drogą e-mailową oraz za pomocą informacji zamieszczonej na stronie Serwisu.

  • Zmiany w Polityce prywatności zaczynają obowiązywać w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia powiadomienia zgodnie z ust. 2.

  • Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 30.09.2020 r.

Zostaw dane. Skontaktujemy się z Tobą!