Leasing samochodu a ubezpieczenie komunikacyjne. Co warto wiedzieć?

Wzięcie samochodu w leasing wiąże się z obowiązkiem jego ubezpieczenia. Kto ubezpiecza samochód w leasingu? Jakie rodzaje ubezpieczeń należy wykupić? Które z nich są obowiązkowe, a które dobrowolne?

Czym jest ubezpieczenie GAP w kontekście leasingu pojazdów? Sprawdź odpowiedzi na te i inne pytania.

Leasing jest wygodną formą finansowania pojazdów firmowych. Nie wymaga zaangażowania dużego kapitału, a także jest dostępny na korzystnych warunkach – także dla nowych i małych firm. 

W kontekście leasingu bardzo często pojawiają się pytania o ubezpieczenie. Jako że każdy pojazd poruszający się po polskich drogach musi posiadać wykupioną odpowiednią polisę, warto dowiedzieć się, jak sprawa prezentuje się w przypadku leasingu samochodu.

Kto ubezpiecza samochód wzięty w leasing?

Przy leasingu strona odpowiedzialna za wykupienie ubezpieczenia powinna być wskazana w jego umowie, dlatego to tam powinno się poszukiwać odpowiedzi na pytanie – kto ubezpiecza auto w leasingu?

Zazwyczaj leasingowany samochód ubezpieczany jest przez leasingobiorcę, czyli przez klienta, który chce otrzymać pojazd. Warto jednak zaznaczyć, że zwykle nie ma on tu pełnej dowolności w wyborze oferty ubezpieczeniowej, ponieważ leasingodawca może narzucić mu konkretne warunki polisy.

Najczęściej firma leasingowa wskazuje na te firmy, w których klient może zawrzeć umowę ubezpieczenia samochodu. Są to na ogół dobrze znane towarzystwa o ugruntowanej pozycji rynkowej, z którymi ma ona podpisane własne umowy. Dzięki temu klient ubezpieczający pojazd może zapłacić za potrzebne polisy niższą cenę. 

Dodatkowym atutem jest w tym przypadku oszczędność czasu, ponieważ nie trzeba samodzielnie poszukiwać ofert ubezpieczeniowych – wystarczy wybrać jedną z zaproponowanych opcji.

Warto zaznaczyć, że leasingobiorca ma prawo do samodzielnego wyszukania oferty polisy, jednak przed jej zawarciem powinien on otrzymać zgodę od firm leasingowej. Gdy jej nie uzyska, w takim przypadku firma leasingowa może pobrać od niego dodatkową opłatę. 

Czy ubezpieczenie za samochód w leasingu płaci się od razu?

Leasingodawca daje swoim klientom możliwość wyboru terminu zapłaty składki ubezpieczeniowej. Można zrobić to:

  • w formie jednorazowej wpłaty – składkę opłaca się z góry na cały rok
  • w formie ratalnej – koszt polisy doliczany jest do wysokości raty leasingowej

W przypadku, gdy klient chce zawrzeć polisę we własnym zakresie, wtedy najczęściej musi opłacić ją z góry na rok.

Leasing samochodów – rodzaje polis komunikacyjnych

Ubezpieczenia komunikacyjne dzielone są na dwie kategorie – obowiązkowe i dobrowolne. Podobnie jest w przypadku samochodu wziętego w leasing.

Rodzaje ubezpieczeń samochodowych stosowanych przy podpisaniu umowy leasingowej:

  • ubezpieczenie OC
  • ubezpieczenie AC – autocasco
  • ubezpieczenie Assistance
  • ubezpieczenie NNW
  • ubezpieczenie GAP

Które z powyższych ubezpieczeń są obowiązkowe, a które dobrowolne w przypadku leasingu samochodowego?

Obowiązkowe ubezpieczenia samochodu w leasingu

Jako obowiązkowe ubezpieczenia samochodu wziętego w leasing wykupuje się dwie polisy – OC oraz AC, czyli autocasco.

Gdyby właściciel pojazdu kupował polisy na posiadany przez siebie pojazd, obowiązkowe jest tylko OC, natomiast AC jest dobrowolne. Natomiast przy leasingu polisa AC jest również zaliczana do obowiązkowych. Pozwala ona na otrzymanie odszkodowania wtedy, gdy dojdzie do całkowitego albo częściowego uszkodzenia pojazdu, jego kradzieży, dewastacji lub innych zdarzeń losowych powodujących jego zniszczenie.

Dobrowolne ubezpieczenia samochodu w leasingu

Jako dobrowolne ubezpieczenia zawierane są:

  • Assistance – zapewniające pomoc w drodze
  • NNW – ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
  • GAP – ubezpieczenie, które pozwala na uniknięcie strat finansowych przy całkowitej szkodzie pojazdu lub jego kradzieży

Podsumowanie

Każdy pojazd w leasingu musi być ubezpieczony. Właścicielem polisy jest wtedy klient leasingujący samochód. Musi on wykupić dwie polisy – OC oraz AC. Może też zdecydować się na dodatkowe ubezpieczenie, które zapewnia szerszą ochronę w razie nieprzewidzianych zdarzeń.

Zostaw dane. Skontaktujemy się z Tobą!