POLACY KOCHAJĄ NOWE AUTA! Outsourcing&More Polska | lipiec–sierpień 2019

Po zmianach podatkowych i mimo progów rozliczeniowych sprzedaż nowych aut nadal pnie się w górę. Opowiada Tomasz Szczerbakowski Szef Sprzedaży Kingsman Finance

Od 2019 roku, wraz z wejściem w życie ustawy o PIT, zmieniły się zasady rozli- czania sprzedaży samochodów osobo- wych. Mimo wprowadzonych limitów sprzedaż nowych aut nadal rośnie. Które marki są najchętniej kupowane przez Polaków? Ile kosztują najpopu- larniejsze auta brane w leasing?

WYNAJEM AUT JEST BARDZO POPULARNY, ALE POLACY NADAL KOCHAJĄ KUPOWAĆ AUTA

Rok 2019 przyniósł wiele zmian na rynku leasingu w Polsce. Zgodnie z nowelizacją ustawy o PIT, od 2019 r. podniesiony został limit amortyzacji w przypadku nabycia pojazdów oso- bowych. Obecnie wynosi on 150 tys. złotych dla samochodu osobowego oraz 225 tys. złotych dla samochodu osobowego elektrycznego (wcześniejlimit wynosił 20 tys. euro). W przypadkuaut osobowych, które są użytkowanew mieszany sposób, czyli firmowo i pry-watnie, rozliczenie kosztów eksploata- cyjnych jest możliwe jedynie do 75% ich wartości. Wcześniej nie było tutaj ograniczenia.

Przypuszczenia specjalistów codo spadku popularności leasingowaniaaut okazały się jednak nie do końca słuszne. Mimo zmian i progów roz- liczeniowych Polacy nadal kupują auta, rośnie cały czas także zaintere- sowanie leasingiem. Zmiany podat- kowe napędziły segment aut luksuso- wych – końcem grudnia 2018 r. możnabyło zaobserwować duży boom na tymrynku. Aktualnie sytuacja ta się nieco uspokoiła, ale ze względu na specy- fikę rynku, można się spodziewać, że wprowadzone zmiany nie dotkną aż tak bardzo tego segmentu. W sytu- acji, gdy przedsiębiorca zechce zostać posiadaczem luksusowego auta, ale koszty leasingu mu nie odpowiadają, zawsze może postawić na wynajem krótkoterminowy.

GOTÓWKA CZY LEASING?

Nie każdy przedsiębiorca dysponuje odpowiednią ilością gotówki, która pozwoli mu nabyć służbowe auto. Niekażdy też chce borykać się z kredytami.Nic więc dziwnego, że leasing to wciążjedna z najpopularniejszych form naby-wania firmowych samochodów.

Mimo że zakup za gotówkę w perspek- tywie długofalowej może być nieco tańszy i kierowca ma dużą wolność wyboru w zakresie obsługi pojazdu, to przedsiębiorcy w Polsce decydują sięnajczęściej na zakup pojazdów na zasa-dach współpracy typu leasing. Jakie wynikają z tego korzyści? Po zakoń-czonej umowie leasingu własność prze-chodzi na korzystającego, który możewykupić samochód lub go oddać i pod-pisać kolejną umowę leasingu. Wpłaty własne są niskie, a procedura finan- sowania bardzo prosta. Rozwiązanie to jest szczególnie korzystne w sytu- acji, gdy przedsiębiorca nie posiada całości środków własnych na zakup samochodu.

NAJCHĘTNIEJ KUPOWANE MARKI W POLSCE – ZA TE MARKI BYŁBYŚ W STANIE PRZEPŁACIĆ!

Samochody, które znajdują się w czo-łówkach rankingów sprzedaży w Polsceto auta, które są solidne, bezawaryjne i pewne. Modele te cieszą się dużymzainteresowaniem na rynku pierwotnym

oraz wtórnym. To, co przemawia za ichzakupem to łatwość w znalezieniu części, zamienników i akcesoriów. Najchętniej kupowane przez Polaków auta łączą w sobie więc korzystne parametry i bardzo atrakcyjną cenę, na każdy portfel. Które modele naj- chętniej kupujemy?

Do najchętniej kupowanych marek samochodów w Polsce, według Polskiego Związku Przemysłu Samochodowego należą: Skoda Octavia, Toyota Yaris oraz Skoda Fabia. Te trzy modelesprzedały się w przeciągu ostatniego roku w ilościach przekraczających1500 nowych egzemplarzy (oddzielnie dla każdego modelu). Rekordzistą jestSkoda Octavia – w styczniu 2019 r.zarejestrowano w Polsce aż 2100 sztuknowych modeli tego auta.

Dane, o których piszemy, dotyczą zarównoklientów indywidualnych, jak i klientówinstytucjonalnych. Czy tak samo wygląda to w przypadku aut leasin- gowanych? Okazuje się, że bardzo podobnie!

NAJCZĘŚCIEJ LEASINGOWANE SAMOCHODY OSOBOWE

Zmiany podatkowe, które weszły w życie początkiem 2019 r., odbiły sięnajbardziej na segmencie aut luksusowych, jeśli chodzi o samochody oso- bowe (o wartości do 150 tys. złotych), na rynku obserwujemy cały czas duży wzrost zainteresowania ich zakupem. Klienci instytucjonalni to segment, który rejestruje większość nowych aut w Polsce. Nowe auta, które trafiły do firm, stanowią ponad 60% wszystkich nowo zarejestrowanych modeli samochodów w Polsce.

Według danych FMLeasing, w Polsce najczęściej leasingowane są:

  • Skoda Octavia,

  • Volkswagen Golf,

  • Skoda Fabia.

Z danych Polskiego Związku PrzemysłuSamochodowego wynika jednak, że to Skoda Octavia, Volkswagen Golf i Opel Astra są najchętniej kupowane przez firmy. Rekordzista, czyli model Skoda Octavia, sprzedał się w zeszłym roku w ilości 1611 egzemplarzy. To prawie 77% ogólnej liczby zarejestrowanych nowych samochodów tej marki!

W rankingu najczęściej kupowanych i leasingowanych przez firmy aut zna- lazły się także: Ford Focus, Opel Astra,Toyota Yaris. Polacy, którzy mają ochotęwymienić auto na nowe, często wybie- rają także droższe modele aut (o war- tości brutto sięgającej niemal 140 tys. złotych), takie jak Volkswagen Tiguan,Volkswagen Passat i Skoda Superb. Tenostatni sprzedał się w ostatnim roku w ilości równej 604 egzemplarze.

NAJLEPIEJ SPRZEDAJĄCE SIĘ AUTA ŚWIATA

Jeśli chodzi o klientów indywidual- nych, w Polsce najlepiej sprzedają się Toyota Yaris, Skoda Fabia i Fiat Tipo. W ciągu roku odnotowano ponad 600nowych rejestracji Fiata Tipo, natomiastSkoda Fabia i Toyota Yaris sprzedały się w ilości przekraczającej 750 sztuk. Jak to wygląda na świecie?

 

Numer jeden to Toyota Corolla – na całym świecie model ten sprze- daje się (rok w rok) w ilości ponad 600 tys. egzemplarzy. Tuż za Toyotą na podium znajdują się Ford F-series oraz Volkswagen Golf. Auta te sprzedają się co roku w ilościach sięgających 400–500 tys. modeli.

W TOP10 najlepiej sprzedających się autna świecie możemy znaleźć także:

• Honda Civic – według danych podawanych przez portal chceauto.pl, model ten sprzedał się w ciągu jed- nego roku w ilości ponad 400 tys. sztuk,

• Toyota RAV4 – 408 tys. sprzedanych egzemplarzy,

• Volkswagen Tiguan – 405 tys. sprze- danych egzemplarzy,

• Volkswagen Polo – ponad 350 tys. sprzedanych egzemplarzy,

• Honda CR-V – prawie 350 tys. sprze- danych sztuk,

• Toyota Camra – ponad 300 tys. sprze-danych modeli,

• Chevrolet Silverado – j.w.

TE MARKI SPRZEDAJĄ NAJMNIEJ AUT

Jeśli chcemy się przyjrzeć markom, które sprzedają najmniej aut, warto sięgnąć do raportu opublikowanego przez iSeeCars. Zgodnie z wynikamibadań, najgorzej sprzedające się samo- chody to: Porsche Cayenne, Buick Regal,Buick Lacrosse, Porsche 911 oraz Land Rover Discovery Sport. Mimo że dane te dotyczą jedynie rynku amerykańskiego (badanie iSeeCars zostało przeprowadzone na rynku amerykańskim), możemy się domyślić, że w Europie popularność tych marek utrzymuje się raczej na podobnie niskim poziomie.

Z czego to wynika? Przede wszystkim z ceny tych samochodów, ale także i w niektórych wypadkach nie naj- lepszej reputacji marki. Tak też jest w przypadku Buicka Lacrosse – mimo że nowe Buicki wyglądają zupełnie inaczej niż stare modele (określane mianem „aut dla emerytów”), to jednak echo reputacji wciąż chodzi za tą marką. Opinie o licznych uster- kach i recenzje, w których padają wzmianki o wysokich kosztach eks-ploatacji, przedkładają się na sprzedażnowych modeli na całym świecie.

Jeśli chodzi o ceny, najgorzej sprzeda- jące się auto, czyli Porsche Cayenne, to jeden z najdroższych SUV. Samochódten może kosztować nawet 680 tys. zło-tych. Cena ta jest zaporowa, nawet dla bardzo zamożnych nabywców. Natomiast ma on swoich wiernych fanów.

Zostaw dane. Skontaktujemy się z Tobą!