Czym jest leasing operacyjny? Jakie są zalety i wady tej formy leasingu?

Leasing to jeden  z umownych stosunków cywilnoprawnych, który zobowiązuje tzw. leasingodawcę do przekazania leasingobiorcy prawa do korzystania z określonych rzeczy na czas objęty umową. Czym jest leasing operacyjny? Jakie są zalety i wady tego rodzaju leasingu? 

Czym jest leasing operacyjny? 

Leasing operacyjny to porozumienie pomiędzy leasingodawcą i leasingobiorcą, polegające na przekazaniu prawa do użytkowania określonych składników majątku trwałego w zamian za odpowiednie opłaty. Kosztem uzyskania przychodu jest tzw. czynsz inicjalny, czyli pierwsza wpłata, oraz wszystkie raty leasingowe. 

Co może być przedmiotem leasingu operacyjnego? Na jak długo zawiera się umowę? 

Leasing operacyjny może dotyczyć takich przedmiotów jak: 

·      Sprzęt komputerowy

·      Samochody osobowe

·      Samochody ciężarowe

·      Maszyny

·      Nieruchomości

Okres trwania umowy leasingowej nie może być krótszy niż 40% normatywnego czasu amortyzacji danego przedmiotu (w przypadku nieruchomości, jest to co najmniej 5 lat). 

Leasing operacyjny – wady i zalety 

Zaletą leasingu operacyjnego jest oszczędność wydatków leasingodawcy – firmy mogą zaliczyć wydatki związane z leasingiem do kosztów uzyskania przychodów. 

Zalety dla leasingobiorcy to:

·      Elastyczność w zarządzaniu kosztami operacyjnymi

·   Możliwość uiszczania opłaty wstępnej w wysokości 0-45% wartości, co ma duże znaczenie przy optymalizacji podatkowej. Wpłata wchodzi jednorazowo w koszt uzyskania przychodu. 

·      niższe zaangażowanie kapitału własnego (niższe koszty początkowe)

·      brak konieczności uiszczania podatku VAT od razu

W leasingu operacyjnym podatek VAT jest doliczany do rat leasingowych i nie ma konieczności uiszczania go z góry. Opcja ta jest opłacalna, w przypadku, gdy przewidywany okres użytkowania przedmiotu jest krótki, ponieważ umożliwia zmniejszenie podstawy opodatkowania. Leasing operacyjny jest traktowany przez niektórych biznesmenów jako tańsza forma zakupu na raty. 

Jakie są wady leasingu operacyjnego? 

Jedną z wad leasingu operacyjnego jest konieczność uiszczenia wpłaty wstępnej, równej około 20% wartości przedmiotu leasingu. W leasingu operacyjnym można jedynie używać środka trwałego przez czas leasingu lub używać środka trwałego, a następnie wykupić go po zakończeniu umowy za ustaloną wartość wykupu. 

Przy tej formie umowy przedmiot leasingu jest zaliczany do składników majątkowych leasingodawcy, zatem obowiązek dokonywania odpisów amortyzacyjnych spoczywa na firmie leasingowej, a nie, jak w przypadku leasingu finansowego, na leasingobiorcy. 

 

Leasing operacyjny może być  nieopłacalny, gdy przedmiot jest sprzedawany bez VAT lub ze stawką VAT mniejszą niż 23% (przykład: przedmioty medyczne). Rozwiązanie to jest także nieopłacalne w sytuacji, gdy stawka amortyzacji przedmiotu leasingu jest niska. 

Szukasz oferty auta, leasingu oraz ubezpieczenia w jednym miejscu, a może najmu długterminowego? Sprawdź flagowe oferty KINGSMAN

Zostaw dane. Skontaktujemy się z Tobą!